Biskup w DPSZ

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 10 marca 2020r. w Imieniu Mieszkańców oraz Pracowników serdecznie powitaliśmy w progach naszego Domu Jego Ekscelencję, Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa oraz Księdza Proboszcza Parafii Dobrego Pasterza, Księdza Prałata Zdzisława Rogozińskiego. Wizyta Księdza Biskupa rozpoczęła się od Uroczystej Mszy Świętej w Kaplicy mieszczącej się w Domu Pracownika Służby Zdrowia.

Słowa powitania popłynęły najpierw z ust p. Ewy Szymańskiej – kierownika ds. administracyjnych, gospodarczych i pracowniczych – która w Imieniu wszystkich Pracowników powitała zacnych Gości. Przybliżyła również krótką historię Domu oraz powstałej w nim Kaplicy. Poinformowała zgromadzonych, iż nasz Dom istnieje od blisko 61 lat, że Dom był budowany z myślą o osobach samotnych i chorych, które swoje życie zawodowe poświęcili na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, a sami będąc w potrzebie, by właśnie w tym Domu mogli tej pomocy oczekiwać. Należy również pamiętać, iż Nasz Dom to nie tylko warunki bytowe. To również życie duchowe i religijne. Jesteśmy dumni z tego, że w progach naszego domu spontanicznie i z własnej inicjatywy zaczął organizować posługę duszpasterską bł. już teraz ks. Jerzy Popiełuszko, który to od 1979r., kiedy to został duszpasterzem warszawskiej służby zdrowia i dowiedziawszy się o naszej placówce skupiającej byłych pracowników służby zdrowia włączył się w życie tego Domu. Jego marzeniem było aby Kaplica miała sakralny wystrój, ale niestety brutalnie i bestialsko przerwane Jego młode życie nie pozwoliło Mu na dokończenie rozpoczętego dzieła. Tylko – lub też aż! – przez rok dane Mu było z tego to miejsca głosić Słowo Boże i nieść pocieszenie chorym. Jesteśmy dumni, gdyż z biegiem lat udało się spełnić marzenia bł. Księdza Popiełuszki i od roku 1995 w Kaplicy mamy Tabernakulum, Obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz witraże, które nadają jej sakralny charakter. Na zakończenie krótkiego powitania, w Imieniu Pracowników, powiedziane zostało, że głęboko wszyscy wierzymy, iż wizyta Księdza Biskupa oraz Księdza Proboszcza umocni nas nie tylko duchowo, ale pozostanie na długo w naszej pamięci. Doda nam sił, wzajemnej wyrozumiałości i codziennej życzliwości, której w ówczesnym świecie tak bardzo brakuje.

Przywitanie przygotowali również nasi mieszkańcy, a w ich imieniu p. Lucyna p. Elżbieta w sposób płynący prosto z serca skierowały do Gości następujące słowa:

„To wielki zaszczyt dla nas, że możemy w naszych skromnych progach powitać Jego Ekscelencję Biskupa oraz Księdza Proboszcza i prosić o Błogosławieństwo dla nas wszystkich. My ze swej strony zapewniamy o Modlitwie i prosić będziemy Jezusa i Jego Matkę o zdrowie i Światło zrozumienia dla cierpiących. Będziemy dziękować za otrzymane łaski i również prosić o zdrowie naszych Pasterzy. Niech Wasze Owieczki spokojnie się pasą i będą bezpieczne pod czułą opieką naszych Pasterzy. Dziękujemy!”

Życzymy sobie nawzajem
Wiary, nadziei, miłości
I zdrowia dla nas wszystkich
I dużo szczęścia, radości.
Znajdźmy ten klucz czarodziejski
Do naszych serc aby zmiękły
Ponieśmy brzemienia innych
Świat stanie się wtedy piękny!

Autor: Lucyna Osmolak – mieszkanka DPSZ

Po wzruszających słowach powitania, Ksiądz Biskup rozpoczął Uroczystą Mszę Świętą z Kazaniem, które na pewno na długo zostanie w naszych sercach. Udzielona została również Komunia Święta tym Mieszkańcom, którzy z przyczyn bardzo złego stanu zdrowia nie byli w stanie uczestniczyć we Mszy Świętej w Kaplicy Domu.

Przed udzieleniem Błogosławieństwa, Pani Iwona Kamińska – osoba zastępująca Dyrektora Jednostki – podziękowała za sprawowaną Ofiarę i wraz z p. Ewą Szymańską wręczyły Gościom bukiety kwiatów.

Następnie Ksiądz Biskup, Ksiądz Proboszcz i nasz Drogi Ksiądz Kapelan – Giovanni Matteo Fogliato –  udali się na przygotowany w stołówce Domu słodki poczęstunek i przy miłych i serdecznych rozmowach spędzili czas z Mieszkańcami i Pracownikami Domu.