Zakup AED i szkolenie dla pracowników DPSZ

wpis w: Aktualności | 0

W grudniu 2021 r., udało się zakupić urządzenie AED. Automatyczny defibrylator zewnętrzny – wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Po dostarczeniu sprzętu
do naszej jednostki odbyło się szkolenie dla pracowników, w którym uczestniczyli pracownicy zarówno pionu medycznego, administracji i obsługi.