Wiosenne porządki zaczynamy od swojej głowy!

wpis w: Aktualności | 0

 

Marzec miesiącem pracy mózgu.”

Nasi wszyscy terapeuci skupili się na treningu funkcji poznawczych mózgu. Od sprawnego funkcjonowania mózgu zależy aktywność naszego ciała i umysłu. Mózg sprawuje kontrolę nad wszystkimi narządami cielesnymi i procesami fizjologicznymi. Odpowiada również za takie zdolności umysłowo-poznawcze, jak świadomość, inteligencja, pamięć, podejmowanie decyzji, twórczość artystyczna czy empatia.