Pielgrzymka do Niepokalanowa

wpis w: Aktualności | 0

29 czerwca odbyliśmy pielgrzymkę do klasztoru – sanktuarium w Niepokalanowie.
Klasztor został założony w sierpniu 1927 r. na ziemiach ofiarowanych przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego. Założycielem był ojciec  Maksymilian Kolbe, franciszkanin. Początkowo osiedle zakonne zajmowało niewielki obszar, jednak wraz z rozwojem dzieła rosła też jego powierzchnia. Przed wybuchem II wojny światowej w klasztorze mieszkało 760 zakonników, natomiast sam Niepokalanów stanowił duży ośrodek wydawniczy pism religijnych w Polsce. Wydawnictwo zużywało rocznie ok. 1600 ton papieru na prawie 60 mln egzemplarzy drukowanych tu czasopism (nakład samego miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” dochodził do miliona egzemplarzy). Od lipca 1931 r. działała w klasztorze Ochotnicza Straż Pożarna, złożona z braci zakonnych, co było niespotykane w innych krajach. Miała za zadanie dbać o bezpieczeństwo pożarowe drewnianych budynków mieszkalnych i wydawniczych klasztoru. W razie pożaru śpieszyła też z pomocą okolicznym mieszkańcom

 

W Bazylice uczestniczyliśmy w mszy św., zwiedziliśmy Muzeum  św. Maksymiliana Kolbe, poznaliśmy historię jego życia, obejrzeliśmy remizę strażacką braci franciszkanów.