Dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego w Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

Tytuł postępowania: „Dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego w Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie” Nr postępowania: ZP/1/2022 Nr ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00226733/01 Identyfikator postępowania: 1d72949a-5ae7-4749-8092-edff782f0950

Skip to content