Najczęściej poszukujemy osób na stanowiska opiekuna medycznego, pielęgniarki, salowej, portiera. Wszelkie informacje na temat rekrutacji będziemy zamieszczać na naszej  w zakładce “Praca”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy.

 

Oferty pracy

 

 

Staże / praktyki

  • Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 37 serdecznie zaprasza i informuje, że w naszej jednostce istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich oraz stażu zawodowego.
  • Odbycie praktyk jest z reguły pierwszym krokiem na drodze do podjęcia pracy. Decydując się na przyjęcie praktykantów często sygnalizujemy w ten sposób gotowość do ich późniejszego zatrudnienia (pod warunkiem wakatów na określone stanowiska).
  • Odbycie praktyk, stażu zawodowego jest bez wątpienia korzystne dla obu stron – praktykant ma bowiem możliwość poznania (i oceny) środowiska pracy oraz poszerzania swoich kompetencji, a Jednostka jaką jest nasz Dom – weryfikuje, czy dana osoba jest odpowiednia na dane stanowisko i czy pasuje do naszego środowiska.

 

Wolontariat

Poświęcenie się pracy w formie wolontariatu jest bez wątpienia korzystne dla obu stron – praktykant ma bowiem możliwość poznania (i oceny) środowiska pracy oraz poszerzania swoich kompetencji, a Jednostka jaką jest nasz Dom – weryfikuje, czy dana osoba jest odpowiednia na dane stanowisko i czy pasuje do naszego środowiska.